Γυναικολογικός έλεγχος

Τεστ Παπανικολάου (Pap-test)

Το τεστ-παπ είναι μια προληπτική εξέταση, που σκοπό έχει την ανίχνευση σημαντικών αλλαγών ή και βλαβών στα κύτταρα του τραχήλου της μήτρας. Η συλλογή των κυττάρων γίνεται από την επιφάνεια του τραχήλου με μια σπάτουλα και από τον ενδοτραχηλικό σωλήνα μ’ ένα βουρτσάκι. Στη συνέχεια, ακολουθεί η επίστρωση των κυττάρων σε γυάλινα πλακίδια και η μονιμοποίησή τους με τη χρήση σπρέι, ή με την εμβάπτιση των πλακιδίων αυτών σε διάλυμα αλκοόλης. Έπειτα, τα πλακίδια αποστέλλονται σε εξειδικευμένο εργαστήριο, όπου και εξετάζονται στο μικροσκόπιο.

Κυτταρολογία υγρής φάσης (Thin prep)

Η συγκεκριμένη τεχνική, απαιτεί τη συλλογή των κυττάρων τόσο του εξωτερικού τμήματος του τραχήλου όσο και του ενδοτραχηλικού σωλήνα, με ένα ειδικό βουρτσάκι (συσκευή cervex) (Εικόνα 2.).

Στη συνέχεια, το υλικό των κυττάρων που βρίσκεται στην άκρη της βούρτσας αποσπάται και τοποθετείται σε ένα φιαλίδιο με υγρό. Έπειτα, το υλικό αποστέλλεται σε εξειδικευμένο εργαστήριο, όπου γίνεται η επεξεργασία του. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την απομόνωση των κυττάρων τόσο από το υγρό συντήρησης όσο και από τις πιθανές προσμίξεις βλέννας ή αίματος. Ακολουθεί η επίστρωση των κυττάρων σε πλακίδιο σε μονή στιβάδα, αποφεύγοντας έτσι την αλληλεπίδρασή τους. Η τεχνική αυτή ονομάζεται διεθνώς LBC (Liquid Based Cytology), ενώ στην Ελλάδα έχει επικρατήσει ο όρος Κυτταρολογία υγρής φάσης.

Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν οι εξής προϋποθέσεις για την επίτευξη του τεστ: απουσία σεξουαλικής επαφής τα τελευταία δύο 24ωρα, αποφυγή χρήσης κολπικής κρέμας ή ταμπόν, οι κολπικές πλύσεις, αλλά και η απουσία έμμηνου ρύσης.

Ενδοκολπικό υπερηχογράφημα μήτρας και ωοθηκών

Το ενδοκολπικό υπερηχογράφημα αποτελεί την πιο εξελιγμένη μορφή υπερήχων, χρησιμοποιώντας ηχητικά κύματα υψηλής συχνότητας με σκοπό την ευκρινή απεικόνιση των αναπαραγωγικών οργάνων μίας γυναίκας. Στην απεικόνιση αυτή εξετάζονται η μήτρα, οι σάλπιγγες, οι ωοθήκες, ο τράχηλος και ο κόλπος της γυναίκας (Εικόνα 3.). Με τη βοήθειά του μπορούν επίσης να εντοπιστούν διάφορα αίτια υπογονιμότητας, πυελικού πόνου και φλεγμονών, μη φυσιολογικής αιμορραγίας και ανωμαλίες στην έμμηνο ρύση.

Έλεγχος μαστού (Μαστολογία)

Σκοπός της εξέτασης αυτής είναι η πρόληψη αλλά και η έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Κατά την κλινική εξέταση των μαστών, συντελείται η ενδελεχής ψηλάφησή των, καθώς και η ψηλάφηση της μασχάλης και του λαιμού για των εντοπισμό των λεμφαδένων.